Over ons

Wie zijn wij?

Wij bieden Gastvrij Wonen aan vanuit de coöperatie Viventem. De coöperatie Viventem biedt een unieke combinatie van gemeenschappelijke visie, ambitie, daadkracht en netwerk in de zorg, wonen, beleggen, conceptontwikkeling, innovatie, financieren en implementatie. Wij werken samen met gerenommeerde ontwikkelaars en financierders/beleggers in de markt.

Met ruime marktervaring in het initiëren, ontwikkelen en beheren van wonen en zorg is onze ambitie net zo eenvoudig als uitdagend; Het realiseren en bereikbaar maken van Gastvrij Wonen voor een zo groot mogelijk aantal senioren.

Als onderlegger heeft Gastvrij Wonen een Big Data gedreven Landelijk Plan voor de senioren in Nederland ontwikkeld. Dit Landelijke Plan gaat uit van lokale maatwerk oplossingen in samenwerking met gemeenten en marktpartijen.

Ervaring, kennis en kracht worden gebundeld om ook in uw gemeente antwoord te helpen geven op de snel groeiende woonvraag van senioren, met en zonder zorg en met een kleine en grote beurs. Duurzame borging van geboden kwaliteit in zorg en bewonersplezier wordt gerealiseerd door langdurige betrokkenheid van de coöperatie Viventem.

Hoe werken wij

Gastvrij Wonen initiatieven worden conform het Landelijke Plan uitgevoerd. Dit plan biedt u de mogelijkheid om in samenwerking versneld aanbod te realiseren voor de groeiende woonbehoefte van senioren binnen uw regio, met en zonder zorg. Schaal van de woonoplossingen zorgt tevens voor versteviging van de lokale sociale infrastructuur*, werkgelegenheid en meer grip op WMO budgetten.
Mochten wij dat nog niet zijn, komen wij graag met u in gesprek om uw visie te vernemen op de lokale mogelijkheden. Een specifiek op uw gemeente en regio uitgewerkte big data-analyse zal hierbij inzichtelijk worden gemaakt.

* Sociale infrastructuur
Het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen dat tot doel heeft de samenhang tussen
de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in steden, dorpen en
wijken te bevorderen. [wikipedia]

Maak een afspraak

Graag helpen wij u nog vandaag met het nemen van de eerste stap om Gastvrij Wonen te verkennen. Als geste ontvangt u kosteloos en ‘non binding’  binnen 1 week het op uw gemeente toegesneden big-data rapport m.b.t. vraag en aanbod wanneer u hier uw gegevens invult.

In een persoonlijk gesprek beantwoorden wij vervolgens uw vragen over het rapport en delen we onze visies.

Doelstelling is het leven voor de senior een feestje te laten zijn. In samenwerking met u kunnen we dit faciliteren!!