You are currently viewing Gastvrij Wonen volgens Tromp Bakker

Gastvrij Wonen volgens Tromp Bakker

Wanneer vereenzaming wordt voorkomen en betrokkenheid en veiligheid wordt geboden, gebeurt er iets bijzonders. Het leven wordt weer een feestje. Familie Van Pelt schreef het al op.

“In de Leyhoeve Tilburg is dagelijks het resultaat te zien wat het beantwoorden aan de vraag van senioren oplevert”. Jong en oud, zorg en geen zorg, men leeft en beweegt en zet het beste van zichzelf in voor de om de mensen maken er samen”,

Aldus Tromp Bakker, voorheen lid raad van commissarissen Leyhoeve Tilburg en voormalig directeur Woonzorg Nederland, nu vaandeldrager voor landelijke uitrol van deze woonvorm.

“Een woonomgeving die een leven mogelijk maakt zoals je altijd hebt gewild.
Meer dan 400 bewoners genieten hier van het woonlandschap en ontvangen zorg of ondersteuning naar behoefte. Bijzonder is dat er naast de ruim 100 medewerkers, elke dag zeker 150 mensen op bezoek zijn in ons gastvrije restaurant, de brasserie, het winkeltje, de kinderopvang of het bruin café. Het bruist en leeft als in een gezellige dorpskern”

Schaalgrootte
Zoals een geslaagde dorpskern schaalgrootte van de omliggende regio nodig heeft, vraagt beleving en betrokkenheid voor senioren om een grootschalig georganiseerde woonvorm.
De Leyhoeve is hiervan een dagelijks voorbeeld.

Schaalgrootte maakt het mogelijk een volwaardig en gastvrij belevingsconcept te exploiteren.
Dit ontstaat o.a. door de aanwezigheid van gezamenlijke ruimtes als restaurants, een winkel, kinderdagopvang, sport, spel, en muziek.
Allemaal in een omgeving welke zich als woonlandschap laat typeren.
Een woonlandschap wordt als prettig en geborgen ervaren, waar men zich betrokken en gewaardeerd voelt. Zorg en niet-zorg trekken hierbinnen samen op. 


Grootschalig woonvolume en functionaliteit blijken nodig om de zo gewenste kleinschaligheid te realiseren. Bewoners vormen automatisch groepjes welke zich zelfstandig organiseren om bezigheden, sport, hobby, betrokkenheid en wensen te realiseren in wisselende samenstellingen. 
Ook maakt grootschaligheid wonen voor uiteenlopende budgetten en type huishoudens mogelijk.
Schaalgrootte rekt de grenzen op van betaalbaar wonen voor een gediversifieerde groep senioren en draagt naast woningvoorziening substantieel bij aan de versterking van de sociale context binnen de Nederlandse gemeenten.

Tijdens een persoonlijk gesprek vernemen we graag uw visie op de mogelijkheden binnen uw regio.
Ook geven wij daarbij antwoord op vragen als; Wat is uw grondopbrengst en hoe dragen wij bij aan de sociale infrastructuur in uw gemeente.

Maak een afspraak met Gastvrij Wonen